Wat kan gamification betekenen bij recrutering?

Door gebruik te maken van gamificatie kunnen bedrijven specifieke vaardigheden – die geënt zijn op de in te vullen jobfuncties – aan het werk zien bij sollicitanten. Tevens kunnen basisskills (zoals communicatie, leiderschap en samenwerkend vermogen) duidelijk in kaart worden gebracht.

Gamificatie voegt bovendien een gezonde vorm van concurrentie toe aan het recruteringstraject en motiveert de jobkandidaten om op een onconventionele en impliciete manier hun vaardigheden te tonen. Sollicitanten ervaren dit proces ook veel positiever dan klassieke aanwervingstrajecten.

Voordelen:
  • Effectiever dan traditionele jobinterviews
  • Meer geënt op de reële jobinhoud
  • Meer mogelijkheden om specifieke skills in kaart te brengen
  • Beter zicht op de intermenselijke vaardigheden van sollicitanten
  • Creëert gezonde competitie tussen de jobkandidaten
  • Unieke kans tot employer branding
  • Kan een middel zijn om gamificatie in de jobcultuur te integreren

Net als bij het inzetten van elke nieuwe tool moet gamification zorgvuldig worden ingevoerd. Analyse, monitoring en meetbaarheid vormen essentiële stappen binnen dit proces. Gabareon biedt hierbij de nodige begeleiding.

Gabareon beschikt over een vaste portfolio van games of kan gamificatie op maat uitwerken d.m.v. de bedrijfseigen tool Ludiris.

Onze Game Portfolio